“Türkiye-Avrasya İlişkileri” Paneli

Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi etkinlikleri kapsamında 10 Nisan 2018 tarihinde Emekli Büyükelçi Halil Akıncı ve Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly‘un katılımlarıyla“Türkiye-Avrasya İlişkileri” başlıklı bir panel düzenlenmiştir. Büyükelçi Saparbekuly, Türkiye ile Kazakistan ilişkilerini tarihsel bir perspektif ile ele aldığı konuşmasında, ilişkilerin geleceğini sosyal, iktisadi ve siyasi alanlara odaklanarak anlatmıştır. Bağımsızlık öncesi ve sonrası dönemde Kazakistan dış politikası ile ilgili de dinleyicilere bilgi veren Sayın büyükelçinin ardından Türkiye’nin Moskova büyükelçisi, AGİT Gürcistan Misyonu başkanı ve Türkdildeş Ülkeler İşbirliği Keneşi Genel Sekreterliği gibi görevlerde bulunan Emekli Büyükelçi Halil Akıncı, Türkiye’nin Avrasya politikası ve Türk Birliği konuları üzerinde konuşmuştur.