Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi, hukukun her alanında uluslararası boyutlarda projeler ve araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları yapmak amacıyla 2013 yılında kurulmuştur. Uluslararası hukuk ve alt dallarıyla ilgili literatürün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek ve konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek Merkez’in diğer amaçları arasındadır. Uluslararası hukuk alanında ihtiyaç duyulan bilgi birikimini artırmayı hedefleyen Yaşar Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi, uluslararası hukuk ve alt dalları ile ilgili cereyan eden güncel konuların tartışıldığı bir platform olarak faaliyet gösterme amacını taşımaktadır.