Etkinlik: “Brexit: Avrupa Birliği Hukuku ve AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği”

Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Prof. Dr. Pınar Karacan ve Doç. Dr. Sinem Ünaldılar Kocamaz’ın katılımıyla “Brexit: Avrupa Birliği Hukuku ve AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği” başlıklı bir etkinlik düzenledik. 

Etkinlik kapsamında Brexit Anlaşmasını ağırlıklı olarak hukuki boyutu ve anlaşmanın farklı taraflara getirdiği hukuksal yükümlülükler çerçevesinde ele alan Prof. Dr. Pınar Karacan, konuşmasına Brexit anlaşmasının neden önemli olduğu sorusuyla başlamıştır. Konuşması kapsamında geçiş sürecinde hukuksal açıdan atılan önemli adımlara dikkat çeken Prof. Dr. Karacan, AB açısından süreç ve müzakerelerin nasıl başladığına da değinmiştir.

Brexit Anlaşmasını uluslararası ilişkiler, AB-Türkiye ilişkileri ve diplomasi boyutlarıyla ele alan Doç. Dr. Sinem Ünaldılar Kocamaz, bazı alanlarda başarılı bir tablo sunulmasına rağmen, anlaşmanın İngiliz kamuoyuna sunulduğu kadar muazzam olmadığını belirtmiştir. İngiltere’nin artık arkasında Avrupa Komisyonu gibi güçlü bir kurum bulunmadığını belirten Doç. Dr. Kocamaz, yine de AB’nin onayıyla bazı ikili işbirliklerinin devam edeceğinden bahsetmiştir. İngiltere’nin – istisnai durumlar dışında – AB ile ilgili konularda Türkiye’nin hep arkasında durduğundan bahseden Doç. Dr. Kocamaz, İngiltere ile Türkiye arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasaydı oldukça dezavantajlı durumuna düşeceğimizi söylemiştir.

Zoom üzerinden düzenlenen ve katılımın çok fazla olduğu etkinlik oldukça ilgi çekmiştir.