“Diplomasi Mesleğinin Esasları ve Uyuşmazlıkların Barışçı Yollarla Çözümü” ​Konferansı

Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi etkinlikleri kapsamında Büyükelçi (E) Yiğit Alpogan’ın katılımıyla 13 Mart 2019 Çarşamba günü “Diplomasi Mesleğinin Esasları ve Uyuşmazlıkların Barışçı Yollarla Çözümü” başlıklı bir konferans düzenlenmiştir.

Konuşmasına diplomasi mesleğinin tarihçesi ile başlayan sayın büyükelçi, diplomasi ile uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümü konularının bağlantılı olduğunu, zira diplomatların temel görevinin uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümü olduğunu söylemiştir. Büyükelçi (E) Yiğit Alpogan, konuşmasının devamında siyasi ihtilafların ve hukuki uyuşmazlıkların çözümünde uygulanan temel yöntemlerden bahsetmiştir.